744765115A

744765115A

WURTH ELECTRONICS INC

固定值电感器
15nH 无屏蔽 绕线 电感器 560mA 172 毫欧最大 0402(1005 公制)
其他名称:732-1727-1 732-1727-2 732-1727-6 732-1727-1 732-1727-2
类别电感器,线圈,扼流圈
制造商Wurth Electronics Inc.
系列WE-KI
包装Digi-Reel®
零件状态在售
类型绕线
材料-磁芯陶瓷
电感15nH
容差±5%
额定电流(安培)560mA
电流-饱和值-
屏蔽无屏蔽
DC电阻(DCR)172 毫欧最大
不同频率时的Q值26 @ 250MHz
频率-自谐振3.28GHz
等级-
工作温度-40°C ~ 125°C
电感频率-测试250MHz
安装类型表面贴装
封装/外壳0402(1005 公制)
供应商器件封装0402(1005 公制)
大小/尺寸0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm)
高度-安装(最大值)0.024"(0.60mm)
查看替代产品
相关商品
˘ ˚˜ ˚˜ ˘ˇ˛ $ &'() '( '( ˜ , "' IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J' ˚˜ IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J' '121!361%4%7 +B '2!:34373535 IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J' ˘ " " ) , " ( " , ' ˘ @5=1˘ 5=1˜7111˘ A7111 ' IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J' 3 3 F FIJ',5(4=' ,-D ( F F F FIJ'J' J' F FJ' F F9 ' 3 FI( F('(&,' F ( ' F,'J' 4(G'(&,' F F,' FP˜ F IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J' 3 4˝ J'(G˚' ˚' ' 5<˚' 7˝' (&,' ?? 5˝ (G˚' H˝ L( (' =˝ ,5(4=' B' '(G˚' C˝ ,G'()(' ,5(4='' (&,' I˝ J' J' J' J' J˝ J' ?? IJ'Q G " ??? ˘% " TO 3 IHHIC=44='9 V0/"UB0 9"%"19 B%Q0 P ˜J' J'
updated: 2021-08-05 15:45:56