ACPA

商品列表
ACPA2R070B6L2
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
封装/外壳: 8*6mm 直流击穿电压Vdrm: 70V
ACPA2SR090SQTR
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
描述: 封装/外壳:5.0 * 4.2 mm 直流击穿电压Vdrm:90V±20%
封装/外壳: 5.0*4.2mm 直流击穿电压Vdrm: 90V±20%
ACPA14D361KJSBNL
供应商: Anychip Mall
分类: 插件压敏电阻
封装/尺寸: D=14mm 最大电压AC: 230V 最大电压DC: 300V 压敏电压: 324~396V 钳位电压Vc: 595V 峰值浪涌电流Ip: 6kA 静态电容: 560pF
ACPA2R3600B8L2-LP10
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
ACPA2LS800TR
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
封装/外壳: 8.3*8.3*0.6 直流击穿电压Vdrm: 800V
ACPA20D10-600K1
供应商: Anychip Mall
分类: 未分类
ACPA4532600LF
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
描述: 直流击穿电压Vdrm:600V
直流击穿电压Vdrm: 600V
ACPA2R600B6L2TR
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
描述: 气体放电管 - GDT /气体等离子体避雷器
ACPA05D270KJSBNL
供应商: Anychip Mall
分类: 插件压敏电阻
描述: MOV
封装/尺寸: D=5mm 最大电压AC: 17V 最大电压DC: 22V 压敏电压: 24~30V 钳位电压Vc: 60V 峰值浪涌电流Ip: 250A 静态电容: 930pF
ACPA2R3000B8L2-LP
供应商: Anychip Mall
分类: 陶瓷放电管(GDT)
直流击穿电压Vdrm: 3KV